[ Webhosting profitux.cz ]

Život o runách

Autor: Swancel Lionová <>, Téma: Povídky, Vydáno dne: 08. 05. 2012 
[ Webhosting profitux.cz ]
Byla blázen. Přímo posedlá runami. To si o ní lidé mysleli... Neměla žádné přátele. Byla radši sama v koutku, opuštěná, nežli jít ven s kamarády. Ale byla jiná. Byla výjimečná, rozuměla runám. Nebyla to pro ní ale povinnost. Sama se tak kdysi rozhodla, že dá svůj život runám. Tak se tedy oddala runám, stal se z ní úplně někdo jiný. Byla ale pořád člověk, nedělala nic špatného. Runa a Ansuz, nebo runa í Insaz? Nebyla nic zlého, runy jí ale pomohly přežívat, to, jak se k ní někteří lidé chovali bylo strašné. Její život nebyl dlouhý, ale byl rozumný a upřímný, ze všeho nejvíce těžký. Když byla malá dívka, ještě se dvěma copy vzadu, uvázané mašlí, netušíc co jsou to runy, přátelská a aktivní, ztratila vše, vše co jí bylo milé. Když její matka odjela studovat černou magii, nikdy se nevrátila. Ovšem tuto znalost měla ještě roztomilá holčička v krvi. Nesnášela to. Nesnášela tu pravdu, že v budoucnu bude muset odjet taky, jako její matka. Nechtěla slyšet to slovo, nesnášela černou magii a vše kolem ní. Když tu jednou narazila na starou knihu s runami a nehledě na možné následky, otevřela knihu a začala číst. To, co přečetla se jí vrylo do paměti. Začaly jí velice zajímat runy, vše o nich musela vědět, vše. Nemohla to ale nikomu říci, neznala člověka, kterému by se mohla svěřit. Smutek a žal, jediné co cítila. Tolik let uplynulo a její láska k runám nepřestávala. Bylo jí již 14 let a jediné, co ji drželo na živu byly runy, runy ... Pomáhaly jí přežívat, cítila je, jako živé tvory, znamenaly pro ní více než rodina, než otec který pouze trval na jejím kvalitním vzdělání a vystudování černé magie. V té době se rozhodla, že svůj život změní, nikdy nebude studovat černou magii, nýbrž Starodávné runy, byly pro ni vším. Umírajíc svým zármutkem, s ohledem na to, co vše ztratí, utekla. Riskovala, ztratila, získala. Ale sama, ne darem boha, nebyla nijak obdařená bohem, Runy byly její bůh. Největší bolestí pro ni byla ta pravda, že ztratí svou nejmilovanější kolej, Havraspár. Ale rozhodla se tak, obětovala vše, začala žít nový život, samotná, pouze s runami. To ony byly její život, rozuměla runám více než sobě. Začala tak ale ztrácet svou osobu, padala sama ještě níž, starala se o sebe sama a jediné co jí zajímalo, byly runy. Pořád je zkoumala, jejich pravda, jejich existence jií držela dosud naživu. Ale ony jí už pomohly hodně, zachránily jí, nikdy jí nezradily, Runy byly ona. Nastalo 20. listopadu a nebe bylo modré, bílé, střídajíc barvu, jako by si nemohlo vybrat. Dívce bylo tehdy osm a dvacet let, zastávala runy, sepsala o nich velice důležité listiny, jako živočichům zastávala jejich právo. Runy tehdy nikdo neznal, nikdo, krom ní, dívky, která to změnila, po těžkých 28 letech jejího života, umírala. Ale přece její život nebyl bezcenný, dokázala toho více, než všichni vynálezci světa, ona měla srdce, ne teorii, ale srdce, byla zaujatá něčím zvláštním, něčím jedinečným. Jmenovala se Ethel.

Jsou lidé, kteří neměli žádné přátele, pro to co měli rádi. Runy jsou pro mně vším, můj život jsou runy, můj život je podle některých, úryvek z nějaké naučné knížky, nebo znak vyrytý do kamene, já mám ale svůj názor. Sice cítím, že už moc názorů nebude, že zemřu, ale zemřu správně, tak jak by člověk zemřít měl, pro něco, co má rád, budu umírat šťastná, zemřu pro runy.
-Ethel, aeternum domum, maiestatis est peccatum, vitam infrenaverunt "


Korekturu provedla Aria Benson.